EMMK logo Eesti Motomatkajate Klubi - Estonian Touring MC Mootorratta pilt
  alumine logo osa
Klubi KlubiUudised UudisedMotomatkamine MotomatkamineKontakt Kontakt
motosygis (12).JPG
Igapäevane menüü
Esileht Esileht
Uudised Uudised
Klubi Klubi
Motomatkamine Motomatkamine
- - - - - - -
MotoSurvival MotoSurvival
Motosügis Motosügis
Talvekas Talvekas
Esileht
MotoSurvival 2017

E-posti teel registreeruda ei saa. Registreerumise vorm on allpool.

Kursused on täis, kuid võtame registreerujaid ootelehele.
Äraütlemiste korral võetakse kursusele järgmine soovija.


Image2017. aastal toimuvad koolitused järgmistel aegadel:

Aeg Kursus
Märkused
6. - 7. mai Põhikursus ja Jätkukursus1,2 Kursus täis
27. - 28. mai Põhikursus Kursus täis
3. - 4. juuni Põhikursus ja Jätkukursus 1,2 Kursus täis
  

1 - Jätkukursus eeldab Põhikursuse läbimist

2 - Põhi- ja Jätkukursus toimuvad samal ajal samas kohas, erinevates gruppides. Mõlemast korraga osa võtta ei saa.

Kursuse hind on osalejale 127 eurot (1 juht oma mootorrattaga), koos kaassõitjaga 237 eurot (1 juht ja 1 kaassõitja ühel mootorrattal).

Hind sisaldab ööbimist, kõiki sööke, kohvipause ja muid koolitusega seotud kulutusi.

Sõiduharjutused toimuvad Haapsalu lähedal Kiltsi lennuväljal, ööbimine Mihkli külalistemajas.  

 

Moto Survival meeskond

 
Moto Survivalil osalemise kokkulepe

1. Osaleja täidab kursuse raames avalikel teedel ja tänavatel liiklemisel Liikluseeskirja nõudeid.

2. Osaleja kohustub kursuse ajal mitte seadma ohtu enda ja teiste koolitusel osalejate ning muude liiklejate elu ja tervist ning vara.

3. Osaleja osaleb üritusel omal riisikol. Kõik nõuanded ja ülesanded, mida koolitajad annavad, on soovitusliku iseloomuga ning nende järgimisel tekkida võivad kahjud on täielikult koolitatava enda vastutusel.

4. Osaleja kinnitab, et vastutab täielikult tema või tema käsutuses olnud sõiduki poolt koolituse
käigus teistele isikutele tekitatud võimalike kehaliste vigastuste ja/või materiaalse kahju eest.

5. Osaleja kinnitab, et ta omab kehtivat „A” kategooria mootorsõiduki juhiluba ning tema sõiduki tehniline seisukord vastab seaduses ette nähtud nõuetele.

6. Osaleja kinnitab, et ta ei ole koolituse harjutuste sooritamise ajal alkoholi- ega narkojoobes ja tema tervislik seisund lubab mootorsõidukit juhtida.

 

 
Moto Survivalile registreerumine