EMMK logo Eesti Motomatkajate Klubi - Estonian Touring MC Mootorratta pilt
  alumine logo osa
Klubi KlubiUudised UudisedMotomatkamine MotomatkamineKontakt Kontakt
motosygis (13).JPG
Moto Survival
Esileht Esileht
Uudised Uudised
Klubi Klubi
Motomatkamine Motomatkamine
- - - - - - -
MotoSügis MotoSügis
- - - - - - -
Talvekas Talvekas
MotoSurvival MotoSurvival
Esileht
Registreerumine
Moto Survivalil osalemise kokkulepe

1. Osaleja täidab kursuse raames avalikel teedel ja tänavatel liiklemisel Liikluseeskirja nõudeid.

2. Osaleja kohustub kursuse ajal mitte seadma ohtu enda ja teiste koolitusel osalejate ning muude liiklejate elu ja tervist ning vara.

3. Osaleja osaleb üritusel omal riisikol. Kõik nõuanded ja ülesanded, mida koolitajad annavad, on soovitusliku iseloomuga ning nende järgimisel tekkida võivad kahjud on täielikult koolitatava enda vastutusel.

4. Osaleja kinnitab, et vastutab täielikult tema või tema käsutuses olnud sõiduki poolt koolituse
käigus teistele isikutele tekitatud võimalike kehaliste vigastuste ja/või materiaalse kahju eest.

5. Osaleja kinnitab, et ta omab kehtivat „A” kategooria mootorsõiduki juhiluba ning tema sõiduki tehniline seisukord vastab seaduses ette nähtud nõuetele.

6. Osaleja kinnitab, et ta ei ole koolituse harjutuste sooritamise ajal alkoholi- ega narkojoobes ja tema tervislik seisund lubab mootorsõidukit juhtida.